TILSTANDSRAPPORT

Er du usikker på hvordan tilstanden til taket på bygget er, anbefaler vi en tilstandsrapport. Våre fagfolk vil gi deg en utfyllende situasjonsbeskrivelse av taket. Feil og mangler som avdekkes vil bli utbedret etter samråd med byggherren. Tilstandsrapporten trygger dine verdier.

vann på tak 

Tilstandsrapporten innholder generell informasjon om:

- Tiltak - om nødvendig
- Våre vurderinger av taket
- Fremtidig kostnadsoverslag
- Relevante opplysninger om taket.

Tilstandsrapporten er først og fremst beregnet for eldre bygg, der man har dårlig eller manglende vedlikehold av taket. Rapporten vil bidra til besparelse på sikt. Du kan foreta takvedlikeholdet før skaden oppstår, og dermed sikre dine verdier. 

 

Nord-Norges ledende takentreprenør

Mesterbrev
Fagbrev
Sentral godkjenning i flere klasser
Kvalitetssikrings-og
Internkontrollsystemer

Trygghet, Erfaring, Kompetanse og kvalitet

HOVEDKONTOR I ALTA: PROTAN TAKSERVICE AS, STORENGVEIEN 24 A, PB. 1135, 9504 ALTA TLF. 78 44 40 70.