Protan BlueProof

Kontrollert vannfordrøyning
Protan BlueProof gjør det mulig å drenere vannet gradvis og kontrollert ned i avløpsnettet, slik at overvannsbelastningen som fører til oversvømmelser og flomskader reduseres.
 
Ekstremvær er den nye normalen
Med økt urbanisering, økt klimabelasting og mer ekstrem nedbør klarer ikke dagens overvanns- og avløpsnett  å håndtere overvannet. Protan BlueProof er et revolusjonerende og Sintef-godkjent vannfordrøyningssystem for nye og eksisterende tak. Ved å utvide takets funksjon, vil Protan BlueProof utnytte eksisterende areal til overvannshåndtering. På den måten trenger man ikke investere i andre løsninger som krever nye arealer. Dette gjør Protan BlueProof til den mest kostnadseffektive løsningen på markedet.
 
 
 
 
 

Nord-Norges ledende takentreprenør

Mesterbrev
Fagbrev
Sentral godkjenning i flere klasser
Kvalitetssikrings-og
Internkontrollsystemer

Trygghet, Erfaring, Kompetanse og kvalitet

HOVEDKONTOR I ALTA: PROTAN TAKSERVICE AS, STORENGVEIEN 24 A, PB. 1135, 9504 ALTA TLF. 78 44 40 70.