PERSONVERNERKLÆRING – PROTAN TAKSERVICE AS

1. Innledning

Etter ny EU lov (GDPR) som trer i kraft 20. juli, er vi pliktet til å informere kunder om hva som lagres av personlige opplysninger i bedriften.
Opplysninger og vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til enkeltpersoner er å anse som personopplysninger, og faller inn under personalopplysningslovens virkeområde. Vår (Protan takservice AS) personvernpraksis, skal i likhet med loven bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn. Dette inkluderer all informasjon som kan si noe om en enkeltperson.
Vi anbefaler alle å lese gjennom denne personvernerklæringen. Ved å fortsette å bruke løsningen, etter siste oppdatering, vil dette anses som aksept av gjeldende erklæring.

 

2. Behandlingsansvarlig

Protan Takservice AS er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger innhentet fra kunder og besøkende. De personopplysningene som er registrert, vil bli behandlet av Protan takservice AS, sikret med databehandleravtale med våre leverandører som databehandlere.

 

3. Formål

Ved at du tar kontakt med oss, og bruker kontaktskjema, registrerer vi blant annet; navn, adresse, telefon, org.nr. og epost. Ved bruk av vår betalingstjenester VIPPS, samler vi inn opplysninger om navn, adresse, telefon og bankkontnummer. Løsningen skal ikke brukes til å samle inn sensitive opplysninger uten hjemmel i personvernopplysningsloven (GDPR artikkel 9). Betalingsinformasjon lagres kun for å verifisere betaling, og i henhold til bokføringsloven og lov om hvitevasking.
Vi vil ikke bruke disse opplysningene til utsendelser og spredning av reklame i markedsføringsformål.

 

4. Behandlingsgrunnlag

Som hovedregel skal det alltid innhentes samtykke før man behandler personopplysninger.
Dersom du er inne på våre nettsider, vil vi for en tidsperiode registrere visse opplysninger gjennom såkalte cookies (informasjonskapsler) og IP-adressen som er knyttet til din datamaskin, herunder mobil og nettbrett. Det samme gjelder ved bruk av «kontaktskjema» under «kontakt oss», da godkjenner du samtidig at denne informasjonen lagres.

 

5. Lagringstid og oppbevaring av personalopplysninger

Personopplysninger lagres ikke lengere enn nødvendig for å tjene formålet med lagring. Protan Takservice AS har rutiner for oppbevaring og sletting av data, også i regnskap/bokføring, og oppbevaring av regnskapsmateriale.

 

6. Sikring av data og tilgangskontroll

Data om kunder og brukere er sikret og skjermet for innsyn med den grad av sikkerhet som er nødvendig for oppbevaring av sensitive opplysninger. Vi har gode interne rutiner for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering, endring eller avhending. Antallet ansatte med tilgang til kundeopplysninger er begrenset. Adgangen til informasjonen er sikret med adgangskontroll og passord.

 

7. Deling av opplysninger

Protan Takservice AS deler i utgangspunktet ikke personopplysninger med andre selskap. Vi vil kunne utlevere opplysninger i enkelttilfeller pålagt ved lov, eksempelvis til offentlige myndigheter dersom det er mistanke om lovbrudd, eller i kontraktsforhold, i forhold til «påse» plikten.

 

8. Sletting av persondata

Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, uten sporbarhet, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse.

 

9. Endringer av personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

 

10. Databehandler

Vi kan la underleverandører (samarbeidspartnere) stå for den tekniske delen av data-behandlingen. Databehandleren skal etter avtale med oss behandle personopplysningene dine på den måten vi bestemmer. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet og sletting av personopplysninger.

 

11. Samtykke - Erklæring

Ved bruk av våre nettsider, samtykker du til at vi innhenter visse data for en periode (pkt. 3 og 4), og at denne informasjonen lagres.

 

Kontakt oss: Hvis du ønsker mer informasjon vedr. sletting av data, eller våre sikkerhetstiltak, kan du ta kontakt med oss på telefon eller epost; post@takservice.as, tlf. 78444070 på hverdager mellom kl. 0800-1530.

Nord-Norges ledende takentreprenør

Mesterbrev
Fagbrev
Sentral godkjenning i flere klasser
Kvalitetssikrings-og
Internkontrollsystemer

Trygghet, Erfaring, Kompetanse og kvalitet

HOVEDKONTOR I ALTA: PROTAN TAKSERVICE AS, STORENGVEIEN 24 A, PB. 1135, 9504 ALTA TLF. 78 44 40 70.