MEMBRANLØSNINGER

Det finnes en mengde bygnings- og anleggskonstruksjoner som må stå imot væsketrykk. I motsetning til taktekking som bare periodevis utsettes for nedbør, blir mange membrankonstruksjoner utsatt for konstant væsketrykk.

Anvendelsesområde for våre PVC og asfalt produkter er mange. F.eks. takterrasser, våtromsgulv, svømmebasseng, beplantede tak, parkeringsdekker, tunneller, tankanlegg, damanlegg og søppelfyllinger (som sikring mot grunnvannforurensing). 

Våre PVC og asfaltmembraner er velutviklete produkter som har vært benyttet på det norske markedet i over 40 år.

Nord-Norges ledende takentreprenør

Mesterbrev
Fagbrev
Sentral godkjenning i flere klasser
Kvalitetssikrings-og
Internkontrollsystemer

Trygghet, Erfaring, Kompetanse og kvalitet

HOVEDKONTOR I ALTA: PROTAN TAKSERVICE AS, STORENGVEIEN 24 A, PB. 1135, 9504 ALTA TLF. 78 44 40 70.