FESTING AV TAK

Der er flere måter å feste våre takløsninger på:

Mekanisk innfesting

PVC belegg: Vi bruker i hovedsak skruer og betongspiker.  Innfestingen gjøres enten i beleggets kant der den blir skjult av neste bane, eller ved systemer der innfestingen gjøres i flipper sveiset til beleggets underside. Antall festepunkter pr. m2 bestemmes i henhold til Norsk Standard 3479. Byggets størrelse, høyde og beliggenhet er faktorer det tas hensyn til.

Asfaltbelegg: Helsveising med varme. Innfestingen gjøres i beleggets kant der den blir skjult av neste bane. Antall festepunkter pr. m2 bestemmes også her i hht. NS3479.

Singelbelastede tak

Alternativt til å feste takbelegget mekanisk er å dekke tekkingen med singel. Tak med singeloverdekking har et pent utseende og er et teknisk godt tak hvor det ikke skjer noen perforering av dampsperren. Singelen vil virke som en temperaturutjevner i tillegg til at den har en brannhemmende funksjon. 

Vakuum tak

Protan vakuumtak er et unikt system som ikke krever bruk av festemidler på takflaten. Det er vindkreftene som skaper en vakuumeffekt som suger takbelegget fast til takkonstruksjonen. Jo mer det blåser, desto bedre fungerer systemet. Les mer her:

 https://www.protan.no/tak-og-membraner/losninger/protan-vakuum-tak/

 

Nord-Norges ledende takentreprenør

Mesterbrev
Fagbrev
Sentral godkjenning i flere klasser
Kvalitetssikrings-og
Internkontrollsystemer

Trygghet, Erfaring, Kompetanse og kvalitet

HOVEDKONTOR I ALTA: PROTAN TAKSERVICE AS, STORENGVEIEN 24 A, PB. 1135, 9504 ALTA TLF. 78 44 40 70.