ETTERSYN

Taket er byggets femte og kanskje viktigste fasade. Takvedlikeholdet har ofte liten prioritet hos byggherrer. Om du allerede har en tilstandsrapport av taket, vil et årlig ettersyn dekke ditt behov.  En ettersynsavtale kan gi den nødvendige tryggheten om at taket holder mål, kan forebygge uhell, og gi besparelser på sikt. 

vann på tak 2

Ettersynet omfatter visuell kontroll av takflater, parapeter, gjennomføringer, sluk og beslag. Rengjøring av sluker og skriftlig rapport om takets generelle tilstand og utført ettersyn.

 

Nord-Norges ledende takentreprenør

Mesterbrev
Fagbrev
Sentral godkjenning i flere klasser
Kvalitetssikrings-og
Internkontrollsystemer

Trygghet, Erfaring, Kompetanse og kvalitet

HOVEDKONTOR I ALTA: PROTAN TAKSERVICE AS, STORENGVEIEN 24 A, PB. 1135, 9504 ALTA TLF. 78 44 40 70.