Omtekking

Legg et nytt Protan-tak over din gamle taktekking.

- Finnes i flere former og fasonger.

Festing av tak

Skruer og bolter

- eller tekking uten perforering av dampsperren?

Våtrom

Vår membran tilfredsstiller alle krav til vann- og diffusjonstetthet for våtrom.

NBI teknisk godkjent.

Membranløsninger

Lekkasjer gir store konsekvenser!

- Vi har omfattende kontrollsystemer for å sikre at membranen er tett.

Terrassebelegg

Protan terrassebelegg er membran og slitelag i ett sjikt.

- Vann trenger ikke ned i gulvet og skaper problemer.

Tilstandsrapport

Hva vet du om tilstanden på ditt tak?

Finn ut - og trygg dine verdier.

Ettersyn

Jevnlig ettersyn forebygger uhell og kan gi besparelser på sikt.

- Kontroller årlig.

Tilstandsrapport

Er du usikker på hvordan tilstanden til taket på bygget er, anbefaler vi en tilstandsrapport. Våre fagfolk vil gi deg en utfyllende situasjonsbeskrivelse av taket. Feil og mangler som avdekkes vil bli utbedret etter samråd med byggherren. Tilstandsrapporten trygger dine verdier.

Tilstandsrapporten innholder generell informasjon om:


- Tegninger
- Forskriftskrav
- Tiltak - om nødvendig
- Våre vurderinger av taket
- Fremtidig kostnadsoverslag
- Relevante opplysninger om taket.

Hvorfor tilstandsrapport?

Tilstandsrapporten vil bidra til besparelse på sikt, da du foretar takvedlikeholdet før skaden oppstår.

Hvem har behov for en tilstandsrapport?

Tilstandsrapporten er først og fremst bergegnet for eldre bygg, der man har dårlig eller manglende vedlikehold av taket. Om du har store verdier i bygget, som er avhengig av et solid og tett tak, bør du også vurdere tilstandsrapport.