Omtekking

Legg et nytt Protan-tak over din gamle taktekking.

- Finnes i flere former og fasonger.

Festing av tak

Skruer og bolter

- eller tekking uten perforering av dampsperren?

Våtrom

Vår membran tilfredsstiller alle krav til vann- og diffusjonstetthet for våtrom.

NBI teknisk godkjent.

Membranløsninger

Lekkasjer gir store konsekvenser!

- Vi har omfattende kontrollsystemer for å sikre at membranen er tett.

Terrassebelegg

Protan terrassebelegg er membran og slitelag i ett sjikt.

- Vann trenger ikke ned i gulvet og skaper problemer.

Tilstandsrapport

Hva vet du om tilstanden på ditt tak?

Finn ut - og trygg dine verdier.

Ettersyn

Jevnlig ettersyn forebygger uhell og kan gi besparelser på sikt.

- Kontroller årlig.

Membranløsninger

Det finnes en megde bygnings- og anleggskonstruksjoner som må stå imot væsketrykk. I motsetning til taktekking som bare periodevis utsettes for nedbør, blir mange membrankonstruksjoner utsatt for konstant væsketrykk.

Anvendelsesområde for Protan membranerer er mange f.eks. takterrasser, våtromsgulv, svømmebasseng, beplantede tak, parkeringsdekker, tunneller, tankanlegg, damanlegg og søppelfyllinger (som sikring mot grunnvannforurensing).

Protan membran leveres i ulike kvaliteter avhengig av anvendelsesområde. For membran på terrasser hvor det skal være overdekning av for eksempel heller eller tretremmer benyttes Protan G 1,5 mm.

Protan membran kan legges direkte på den bærende konstruksjonen, eller i  kombinasjon med isolasjon. Enten det skal overdekkes med betong, jord, heller eller tretremmer, legges det alltid en membranbeskyttelse øverst som virker som et beskyttende og glidende sjikt.

Protan G er et velutviklet produkt som har vært benyttet på det norske markedet i over 30 år. All sveising foregår med varmluft, og i tillegg til homogene skjøter, er det minimal risiko for brann ved legging av membran fra Protan.

Konsekvensene av lekkasjer blir store, derfor har vi omfattende kontrollsystemer for å sikre at membranen er fullstendig tett.