Omtekking

Legg et nytt Protan-tak over din gamle taktekking.

- Finnes i flere former og fasonger.

Festing av tak

Skruer og bolter

- eller tekking uten perforering av dampsperren?

Våtrom

Vår membran tilfredsstiller alle krav til vann- og diffusjonstetthet for våtrom.

NBI teknisk godkjent.

Membranløsninger

Lekkasjer gir store konsekvenser!

- Vi har omfattende kontrollsystemer for å sikre at membranen er tett.

Terrassebelegg

Protan terrassebelegg er membran og slitelag i ett sjikt.

- Vann trenger ikke ned i gulvet og skaper problemer.

Tilstandsrapport

Hva vet du om tilstanden på ditt tak?

Finn ut - og trygg dine verdier.

Ettersyn

Jevnlig ettersyn forebygger uhell og kan gi besparelser på sikt.

- Kontroller årlig.

Festing av tak

Der er flere måter å feste våre takløsninger på:

Mekanisk innfesting

Mekanisk innfesting er skruer eller ekspanderende bolter med skiver som forankrer belegget og eventuell isolasjon til den bærende konstruksjonen. Innfestingen gjøres enten i beleggets kant der den blir skjult av neste bane, eller ved systemer der innfestingen gjøres i flipper sveiset til beleggets underside.

Antall festepunkter pr. m2 bestemmes i henhold til Norsk Standard 3479. Byggets størrelse, høyde og beliggenhet er faktorer det tas hensyn til.

Protan SE kan monteres på alle typer underlag, og kan benyttes også til buede tak eller tak med fall. Da blir taktekkingen en synlig og viktig del av byggets arkitektur. Protan takbelegg leveres i flere farger og gir arkitekten frihet i sin utforming av bygget.

Singeloverdekning

Alternativt til å feste takbelegget mekanisk er å dekke Protan G med singel. Tak med singeloverdekking har et pent utseende og er et teknisk godt tak hvor det ikke skjer noen perforering av dampsperren.

Singelen vil virke som en temperaturutjevner. Om sommeren vil singelen magasinere solvarmen om dagen og avgi den om natten. Det betyr et mer behagelig inneklima og redusere utgifter til eventuelt aircondition.