Omtekking

Legg et nytt Protan-tak over din gamle taktekking.

- Finnes i flere former og fasonger.

Festing av tak

Skruer og bolter

- eller tekking uten perforering av dampsperren?

Våtrom

Vår membran tilfredsstiller alle krav til vann- og diffusjonstetthet for våtrom.

NBI teknisk godkjent.

Membranløsninger

Lekkasjer gir store konsekvenser!

- Vi har omfattende kontrollsystemer for å sikre at membranen er tett.

Terrassebelegg

Protan terrassebelegg er membran og slitelag i ett sjikt.

- Vann trenger ikke ned i gulvet og skaper problemer.

Tilstandsrapport

Hva vet du om tilstanden på ditt tak?

Finn ut - og trygg dine verdier.

Ettersyn

Jevnlig ettersyn forebygger uhell og kan gi besparelser på sikt.

- Kontroller årlig.

Ettersyn

Om du "kjenner" taket ditt vil en ettersynsavtale være passende for deg. Et årlig ettersyn av taket vil forebygge skader og unngå at den "store katastrofen" inntreffer. Utbedringer av eventuelle skader vil våre fagfolk ta seg av, etter nærmere avtale med byggherren.

Ettersynet omfatter visuell kontroll av takflater, parapeter, gjennomføringer, sluk og beslag. Rengjøring av sluker og skriftlig rapport om takets generelle tilstand og utført ettersyn.

Hvorfor ettersynsavtale?

Takvedlikeholdet har ofte liten prioritet hos byggherrer. Det vanligste er å vente med utbedringer av taket til lekkasjene oppstår. En ettersynsavtale kan forebygge slike uhell og gi besparelse på sikt.

Hvem har behov for en ettersynsavtale?

Taket er byggets femte og kanskje viktigste fasade. Om du allerede har en tilstandsrapport av taket, vil en årlig gjennomgang av taket dekke ditt behov. En ettersynsavtale gir deg den nødvendige trygghet om at taket holder mål.