Omtekking

Legg et nytt Protan-tak over din gamle taktekking.

- Finnes i flere former og fasonger.

Festing av tak

Skruer og bolter

- eller tekking uten perforering av dampsperren?

Våtrom

Vår membran tilfredsstiller alle krav til vann- og diffusjonstetthet for våtrom.

NBI teknisk godkjent.

Membranløsninger

Lekkasjer gir store konsekvenser!

- Vi har omfattende kontrollsystemer for å sikre at membranen er tett.

Terrassebelegg

Protan terrassebelegg er membran og slitelag i ett sjikt.

- Vann trenger ikke ned i gulvet og skaper problemer.

Tilstandsrapport

Hva vet du om tilstanden på ditt tak?

Finn ut - og trygg dine verdier.

Ettersyn

Jevnlig ettersyn forebygger uhell og kan gi besparelser på sikt.

- Kontroller årlig.

Utførte oppdrag

I tillegg til våre utvalgte referanseprosjekter har vi listet opp mange av de oppdragene vi utført gjennom 30 år. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer utfyllende informasjon om noen av prosjektene.

Avdeling Alta

Oppdatert: 10.05.16 av

Lene M. Suhr

 

Bygning

Leveranse

Oppdragsgiver

 
       
Polar Seafood Kjøllefjord 1685 m² Folietekking og isolering Roald Johansen AS  
Melkøya Stripsing/sikring Coor Hammerfest AS  
Alta Vest Bygg A 300 m² Folietekking og isolering, membraner Bengt Andersen AS  
North Capelin 1261 m² Omtekking Protan folie North Capelin Honningsvåg AS  
Alta VGS 1397 m² Lett-tak med overlagspapp, 3906 m² Folietekking og isolering Harald Nilsen AS  
Nordkapphallen 3000 m² Omtekking, 239 m² isolering Rica Eiendom AS  
Kontrollhall Kvenvik 220 m² Lett-tak, 130 m² folietekking og isolering kontor Geir Svendsen AS  
Ambulansegarasje Honningsvåg 160 m² Lett-tak Ulf Kivijervi AS  
Turnhall Hammerfest 650 m² 2-lagstekking papp og isolering Hammerfest Entreprenør  
Verksted Aronnes 625 m² isolering og tekking Peyma AS  
Tollevikbergan 6 475 m² isolering og tekking Roald Johansen AS  
Statnett Alta 514 m² membraner, beslag Harald Nilsen AS   
Riber Salt Hammerfest 2837 m² Tekking og isolering Hammerfest Entreprenør AS  
Rorhuset Melkøya 2920 m² Omtekking folie Ramirent Module System AS  
Kakseanlegg SAR 721 m² Tekking og isolering Hammerfest Entreprenør AS  
Bygg 29 1584 m² Tekking og isolering  Roald Johansen AS  
Tømmerveien del 2 Folietekking Roald Johansen AS  
Tollevikbergan 5 1129 m² Tekking og isolering, membraner Roald Johansen AS  
Grieg Seafood Saltvika 423 m² Tekking og isolering Grieg Seafood AS  
Sametinget 797 m² Tekking og isolering Harald Nilsen AS  
SAR utvidelse 240 m² taktekking med folie Hallmaker Linto AS  
Rypefjord Kirke 434 m² Isola 2-lagstekking Hammerfest Eiendom KF  
Bygg 26 Polarbase 2556 m² Tekking og isolering Hammerfest Entreprenør AS  
Kontor og Verkstedbygg 1400 m² Tekking og isolering JOPU Eiendom AS  
Smarthotell Hammerfest 491 m² Tekking og isolering Bjørn Bygg AS  
Komposteringsanlegg Vefas 840 m² Lett-tak og isolering Harald Nilsen AS  
Hammerfest Fjernvarme 250 m² Lett-tak Ulf Kivijervi AS  
Strandparken Bolig 808 m² Tekking og isolering Bjørn Bygg AS  

A12 Alta Sentrum

975 m² Lett-tak og tekking Tecto AS  
Halti 2 890 m² Radonsafe, tekking og isolering Harald Nilsen AS  
Honningsvåg Museum 561 m² Omtekking Kappinvest Nord AS  
Okselv Bru 425 m² Membraner Tecto AS  
Spireaveien Borettslag 2612 m² shingel Omtekking Spireaveien borettslag  
SB2 kontor 165 m² Tekking og isolering SB2 Utvikling AS  
Adm bygg Alta Kraftlag 940 m² Omtekking og isolering Alta Kraftlag  
Felleskjøpet Alta 953 m² Tekking og isolering Bengt Andersen AS  
BYGG 23 1334 m² Tekking og isolering Hammerfest Entreprenør AS  
Coop Lakselv 1582 m² Tekking og isolering Entr. Roald Johansen AS  
Aronnes Hageby 1600 m² Tekking og isolering Finnmark Mur og Puss AS  

HÅJA Barnehage

5051 m² Lett-tak og isolering Nord-Norsk Bygg AS  
Batteriparken 10700 m² Tekking og isolering Consto AS  
Tømmerveien 871 m² Tekking og isolering Roald Johansen AS  
Oljevern Hasvik 983 m² Lett-tak Roald Johansen AS  
Storvannet Borettslag 790 m² Tekking og isolering Harald Nilsen AS  
Adm.bygg Melkøya 2400 m² Isola papp Caverion AS  
Fjordadalen Barnehage 980 m² Underlag/mestertekk Byggmester Larsen og Sjølie AS  
Elektro Bossekop 690 m² Omtekking med folie TDE EIENDOM AS  
Øksfjordtunnell Skredoverbygg 910 m² Tetningsmembran HAK Entreprenør AS  
Garage Posten 605 m² Omtekking med folie Byggm. Bengt Andersen AS  
Coop Talvik 485 m² Tekking og isolering Byggm. Bengt Andersen AS  
Hammerfest Fryseri 806 m² Tekking og isolering Hammerfest Entreprenør AS  
Petter Gagama AS 1000 m² Tekking og isolering Hammerfest Entreprenør AS  
Storslett skole - riving og isolering 865 m² riving og isolering, omtekking Harald Nilsen AS  
Polarbase Rørinspeksjnshall 805 m² Tekking og isolering Hammerfest Entreprenør AS  
Coop Prix Kronstad 1183 m² Lett-tak, 160 m² tekking og isolering på stålplater Entr. Roald Johansen AS  
Nordlyskatedralen 1120 m² Isolering og tekking Entr. Ulf Kivijervi AS  
Alta Motorsenter AS

900 m² Lett-tak og omtekking

Aronnes Eiendom  
Polaris Trykk 631 m² Isolering og tekking Ulf Kivijervi AS  
Polarbase Bygg 19 2016 m² Isolering og tekking Hammerfest Entreprenør AS  
ENI Goliat 1170 m² Mestermembran 2TAL AS  
Hangar Alta lufthavn 1465 m² Tekking med folie T. Johansen Drift AS  
SAR Hammerfest 1823 m² Tekking og isolering Entr. Roald Johansen AS  
Strandparken ENI 1351 m² Isolering og tekking Bjørn Bygg AS  
Comfort Karasjok 1210 m² Tekking med folie Nanos AS  
Snefrida Nilsensvei 625 m² Lett-tak Hammerfest Entreprenør AS  
Knausen BBL 2410 m² Omtekking m/pipe/luftehatter Knausen Borettslag  
Baker Hughes 1785 m² Tekking og isolering Hammerfest Entreprenør AS  
Advanttec 2116 m² Tekking og isolering Hammerfest Entreprenør AS  
Fjellvåkveien Borettslag 656 m² Omtekking Fjellvåkveien Borettslag  
Vannbasseg Saga 936 m² Tekkin og isolering Va-tek AS  
Mainstream Hammerfest 772 m² Isolering og tekking Hammerfest Entreprenør AS  
Polarbase Lagerbygg 1 2280 m²Isloering og tekking 730 m² Lett-tak Hammerfest Entreprenør AS  
Polarbase Lagerbygg 2 1440 m² Isolering og tekking Hammerfest Entreprenør AS  
BUL Klubbhus 1000 m² Lett-tak Bjørn Bygg AS  
Aronnes Hageby 1100 m² Stålplatemont., isolering og folietekking Finnmark Mur og Puss AS  
SIF shingel 3242 m² Shingel tekking    
Verksted Svein Thomassen 600 m² Isolering og tekking JARO AS  
Hammerfest Rådhus 600 m² Isolering og tekking Hammerfest Entr. AS  
Byhagen Ca. 9500 m² Byggetidstekking, isolering, tekking, membraner Harald Nilsen AS  
Coop Elvebakken 690 m² Isolering og tekking    
Flerbrukshall F2 Skjold Lett-tak Lett-tak AS  
Kvileskogen bygg H,I,J 1500 m² Tekking papp og membraner Harald Nilsen AS  
Melkøya L162 og L164 (2011) Papptekking NCC Construction AS  
AMFI Alta 19000 m² tekking og isolering og parkeringsdekke Consto AS  
Saga skole (2008) 3334 m² Lett-tak og tekking Skanska  
Polarbasen (2008) 5036 m² Lett-tak og tekking, 533 m² folie og isolering Lønnheim Entr.  
Oksfjord skole 1000 m² Omtekking Entr. Skjervøy byggservice  
Samisk vgs 1600 m² Omtekking Statsbygg  
Sonjatun 1800 m² Nytekking Entr. Nord-Troms Bygg  
Hammerfest vgs 1600 m² Isolering og tekking Finnmark Mur og Puss AS  
       
       

Avd. Kirkenes

     

Bygning

Leveranse

Oppdragsgiver

 
       
Kirkenes sykehus 800 m² Membraner Kirkenes Byggservice AS  
Vadsø Tannklinikk 770 m² Lett-tak Nord-Norsk Bygg AS  
Smelror trafo 529 m² Lett-tak Finnmark Entreprenør AS  
Bekkefaret omsorgsboliger 2328 m² Lett-tak Geir Svendsen AS  
Befalsmesse GSV 1200 m² omtekking, asbestsanering Forsvarsbygg  
Grensevakten Nord  1434 m² Lett-tak, Consto AS   
Tanabru skole 1220 m² Tekking og isolering Matshus AS  
Kirkenes Handelspark 6650 m² Tekking og isolering Consto AS  
Hall 3 Laksefjord 2908 m² Tekking og isolering Hallmaker Linto AS  
Matsenteret 760 m² Isola 2-lagstekking Matsenteret AS  
Barel 1432 m² Tekking og isolering Kirkenes byggservice AS  
Boreal Lakselv 434 m² Omtekking Boreal Transport Nord AS  
Boreal Tana 640 m² Tekking og isolering Boreal Transport Tana AS  
Vardø Flerbrukshall 3114 m² Lett-tak og isolering Peab Bjørn Bygg AS  
Båtsfjord Lufthavn 803 m² Etterinnfestning Avinor  
Tana Rådhus 828 m² omtekking og isolering Bygg- og industriservice AS  
Stålhall 2 Laksefjord 300 m² Tekking og isolering Hallmaker Linto AS  
Stålhall 1 Laksefjord 1125 m² Tekking og isolering Hallmaker Linto AS  
Klavenesgate Borettslag 595 m² Tekking og takrenner Klavenesgate Borettslag  
Kaserne GSV Radon 880 m² Radonsperre Kirkenes Byggservice AS  
Omsorgsboliger Tana 2000 m² Lett-tak og radonsperre Entr. Harald Nilsen AS  
Bjørnevatn Næringshage 2009 m² Etterinnfestning, Protan skinne Bjørnevatn Næringspark  
Tangenlia Omsorgsboliger 1182 m² Lett-tak tekking og takrenner Consto AS  
Solsiden Vadsø 1134 m² Tekking Bygg og Industriservice AS  
Grensestasjon Sør 2794 m² Lett-tak og isolering, radonsperre og snefangere Kirkenes Byggservice AS  
Kirkenes Gamle Skole 1072 m² Membraner Consto AS  
Finknuser Sydvaranger 1249 m² Tekking Kirkenes Byggservice AS  
Neidenelven Motell 190 m² Tekking, isolering, takrenner Neidenelven Eiendom  
Forhall Alleknjarg 820 m² Tekking og isolering Fossebygg AS  
Sandnes Auto 1171 m² Omtekking Sandnes Auto  
Kirkenes Tannklinikk (2010)
1100 m2 lett-tak og 220 m2 Falloppbygging og tekking
Byggmester Kenneth Strifeldt  

Berlevåg fiskemottak

1200 m2 Isolering og tekking

   

Kirkenes Barne/ungd.skole

6000 m2 Tekking og isolering nybygg

Consto AS  

2tal AS kontor/lager (2011)

Lett-tak 650 m2 med isolering

   
Messebygg GSV (2010/11) Lett-tak 1735 m2 med isolering Entr. Roald Johansen AS  

Hangar Kirkenes Lufthavn (2010)

Isolering og tekking med folie 680 m2

Ulf Kivijervi AS  

Gartnerjordet

1200 m2 Demontering Eternitt, lekter etc. papptekk.

Gartnerjordet BRL  

Anleggsskolen i Bjørnevatn

2000 m2 Isolering, tekking, stålplater

Finnmark Fylkeskommune  
Oljetank (2010) 210 m2 Isolering vakumtak Bygg- og Industriservice  

Kirkenes Lufthavn

Lett-tak og tekking Consto  
Vardø skole fase 2 (2010) Isolering og tekking 940 m2 Nord-Norsk Bygg  
Bohus Kirkenes Nybygg Kirkenes Byggservice  
Tana Tingrett 600 m² Isolering og tekking Entr. Matshus  
Varanger Kraft 700 m² Omtekking Varanger Kraft  
Familiebehandlingssenter 600 m² Listetekking Entr. Geir Svendsen AS